Dự án mới

Đã mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 324
  • Mật độ xây dựng: 56,7%
Đã mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 102
  • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 2000
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 65%
Xem thêm dự án

Bán nhanh nhất,

cho thuê giá tốt nhất!

Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.

Gửi bán & cho thuê Liên hệ