blank
blank
blank
blank
blank
blank
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
35ha
Mật độ xây dựng:
65%
Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại: Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:35ha Mật độ xây dựng:65%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý 2/2021
Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại:
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:35ha
Mật độ xây dựng:65%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý 2/2021
3