Trạng thái:
Đã mở bán
Chủ đầu tư:
PCG
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
102
Quy mô:
8.9 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Tập đoàn Phú Cường Tập đoàn Phú Cường
Loại: Shop house Trạng thái:Đã mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:8.9 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:102 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Phú Cường Tập đoàn Phú Cường
Loại: Shop house
Trạng thái:Đã mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:8.9 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:102
Ngày hoàn thành:
3